Kari tanács

A Kari Tanács a Kar legfontosabb döntéselőkészítő testülete. A dékán vezetése mellett tagjai a tanszékek vezetői, a szakfelelősök, a választott oktatói képviselő, a reprezentatív szakszervezet képviselője, valamint a hallgatók képviselői. Tanácskozási jogú tagjai a rektor, az elnök, a kancellár, a karok dékánjai, az Oktatásszervezési Igazgatóság vezetője, valamint a GIVK dékánhelyettesei.

Fő feladata az oktatási és oktatásszervezési kérdések megtárgyalása, a Rektori Kabinet és a Szenátus üléseire történő előterjesztések előzetes szűrése és előkészítése, valamint a Kar egészét érintő fontosabb ügyek tárgyalása.

 

 

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai:

Prof. Dr. Horváth Zoltán dékán, a Matematika és Számítástudomány Tanszék tanszékvezetője, a Programtervező informatikus MSc szak szakfelelőse

 

Dr. Ballagi Áron, az Automatizálási és Mechatronikai Tanszék tanszékvezetője, a Mechatronikai mérnök szak szakfelelőse

Dr. Balogh Tibor, a Gépek Tervezése Tanszék tanszékvezetője

Dr. Borbély Gábor, a Távközlési Tanszék tanszékvezetője

Dr. Giczi Ferenc, a Fizika és Kémia Tanszék tanszékvezetője

Dr. Kovács Katalin, az Informatika Tanszék tanszékvezetője, a Mérnökinformatikus szak szakfelelőse

Dr. Pere Balázs, az Alkalmazott Mechanika Tanszék tanszékvezetője

 

Dr. Erdős Ferenc, a Gazdaságinformatikus szak szakfelelőse

Dr. Horváth Péter, a Gépészmérnöki BSc szak szakfelelőse

Prof. Dr. Zsoldos Ibolya, a Gépészmérnöki MSc szak szakfelelőse

Prof. Dr. Dóka Ottó, a Mérnöktanár szak szakfelelőse

Prof. Dr. Lencse Gábor, a Villamosmérnök szak szakfelelőse

 

Mészáros István, választott oktatói képviselő

 

Dr. Pup Dániel, a reprezentatív szakszervezet képviselője

 

Aschenbrenner András, Horváth Bence József, Kocsis Dániel, Milik Róbert, Hollósi János, a hallgatók képviselői

 

 

Tanácskozási jogú tagok:

Dr. Baranyi Péter Zoltán rektor

Dr. Filep Bálint elnök

Dr. Kovács Zsolt kancellár

 

Dr. Csicsmann László dékán, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Dr. Hanula Barna dékán, Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Dr. Hontvári Csaba dékán, Művészeti Kar

Dr. Horváth Balázs dékán, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Dr. Nagy Sándor dékán, Egészség- és Sporttudományi Kar

Dr. Pongrácz Attila dékán, Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán és Társadalomtudományi Kar

Dr. Smuk Péter dékán, Deák Ferenc Jogtudományi Kar

Dr. Szalka Éva dékán, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

 

Tátrai Zsófia igazgató, Oktatásszervezési Igazgatóság

 

Dr. Fecser Nikolett oktatási dékánhelyettes

Dr. Lilik Ferenc ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

 

 

Egyetemi eseménynaptár

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Szenátusi Ülés 2023. január 30. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
AHJK, GIVK közös diplomaátadó 2023. február 25. 14:00 - 16:00