Dékáni köszöntő

Tisztelt Felvételizők!

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar szakjai a jelenlegi felvételi eljárás során (www.felvi.hu) a kar jogelődjének tekinthető Műszaki Tudományi Kar (MTK) alatt találhatók meg.

 

Tisztelettel köszöntöm a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar honlapján!

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (SzE-GIVK) 2015. január 1-jén alakult, a 2002-ben alapított, 21 tanszéket magába foglaló Műszaki Tudományi Kar szervezeti átalakítása eredményeképp.

A Kar a műszaki tudományok tudományterületen folytat oktatási és tudományos kutatási tevékenységet, képzési területei a műszaki, az informatikai és pedagógusképzés. A szakstruktúra összhangban van az északnyugat-dunántúli régió társadalmi, gazdasági igényeivel, amit a szakokra jelentkezők magas száma és végzett hallgatóik kedvező munkaerő piaci pozíciója is igazol. Győr jelentős ipari potenciálja és dinamikus fejlődése biztos hátteret nyújt a képzés gyakorlatorientáltságához, valamint a végzés utáni rövid időn belül történő elhelyezkedéshez.

A Karon folyó oktatás és kutatás hátterét jól felszerelt laboratóriumok biztosítják. Jelentősen növekedett a Kar tudományos és ipari kutatási potenciálja, és kiterjedt, intenzív ipari, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar célja, hogy magas színvonalú tudásátadással biztosítsa Győr város és a régió gazdaságának további eredményes működtetéséhez szükséges, nemzetközi környezetben is versenyképes műszaki, informatikai szakemberek és műszaki pedagógusok képzését.

A Karon a következő szakokon lehet tanulmányokat folytatni:

  • gazdaságinformatikus (BSc);
  • gazdasági informatikai (MSc/MA);
  • gépészmérnöki (BSc, MSc/MA);
  • mechatronikai mérnöki (BSc, MSc/MA);
  • mérnökinformatikus (BSc, MSc/MA);
  • műszaki szakoktató (BSc);
  • osztatlan mérnöktanári;
  • osztott mérnöktanári (MA);
  • villamosmérnöki (BSc, MSc/MA).

Mesterképzés után a tudományos fokozat megszerzésére (PhD) a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola nyújt kiváló lehetőséget.

A Kar kilenc tanszéket foglal magába:

A Karhoz tartozik a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium, ami a rádió berendezések alapvető frekvenciagazdálkodási követelményeinek vizsgálatára létesült, és független vizsgáló laboratórium.

A Kar tanszékei szoros tudományos kapcsolatot ápol Járműipari Kutató Központtal.

 

Remélem, hogy a közeljövőben a Széchenyi István Egyetemen köszönthetem.

 

Üdvözlettel,

Prof. Dr. Kuczmann Miklós

dékán

GIVK Eseménynaptár

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 6. - 2020. március 7.
Elektronikus ZH nap 2020. március 6. 08:00 - 15:00