Dékáni köszöntő

Tisztelt Felvételizők!

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar szakjai a jelenlegi felvételi eljárás során (www.felvi.hu) a kar jogelődjének tekinthető Műszaki Tudományi Kar (MTK) alatt találhatók meg.

 

Tisztelettel köszöntöm a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar honlapján!

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (SzE-GIVK) 2015. január 1-jén alakult, a 2002-ben alapított, 21 tanszéket magába foglaló Műszaki Tudományi Kar szervezeti átalakítása eredményeképp.

A Kar a műszaki tudományok tudományterületen folytat oktatási és tudományos kutatási tevékenységet, képzési területei a műszaki, az informatikai és pedagógusképzés. A szakstruktúra összhangban van az északnyugat-dunántúli régió társadalmi, gazdasági igényeivel, amit a szakokra jelentkezők magas száma és végzett hallgatóik kedvező munkaerő piaci pozíciója is igazol. Győr jelentős ipari potenciálja és dinamikus fejlődése biztos hátteret nyújt a képzés gyakorlatorientáltságához, valamint a végzés utáni rövid időn belül történő elhelyezkedéshez.

A Karon folyó oktatás és kutatás hátterét jól felszerelt laboratóriumok biztosítják. Jelentősen növekedett a Kar tudományos és ipari kutatási potenciálja, és kiterjedt, intenzív ipari, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar célja, hogy magas színvonalú tudásátadással biztosítsa Győr város és a régió gazdaságának további eredményes működtetéséhez szükséges, nemzetközi környezetben is versenyképes műszaki, informatikai szakemberek és műszaki pedagógusok képzését.

A Karon a következő szakokon lehet tanulmányokat folytatni:

  • gazdaságinformatikus (BSc);
  • gazdasági informatikai (MSc/MA);
  • gépészmérnöki (BSc, MSc/MA);
  • mechatronikai mérnöki (BSc, MSc/MA);
  • mérnökinformatikus (BSc, MSc/MA);
  • műszaki szakoktató (BSc);
  • osztatlan mérnöktanári;
  • osztott mérnöktanári (MA);
  • villamosmérnöki (BSc, MSc/MA).

Mesterképzés után a tudományos fokozat megszerzésére (PhD) a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola nyújt kiváló lehetőséget.

A Kar kilenc tanszéket foglal magába:

A Karhoz tartozik a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium, ami a rádió berendezések alapvető frekvenciagazdálkodási követelményeinek vizsgálatára létesült, és független vizsgáló laboratórium.

A Kar tanszékei szoros tudományos kapcsolatot ápol Járműipari Kutató Központtal.

 

Remélem, hogy a közeljövőben a Széchenyi István Egyetemen köszönthetem.

 

Üdvözlettel,

Prof. Dr. Kuczmann Miklós

dékán

GIVK Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00